# هشتگ 8 _ بلوتوث 5 ، نسل بعدی بلوتوث،اینترنت اشیا

225

نسل بعدی فناوری بلوتوث احتمالا کمک اساسی به اینترنت اشیا و یکپارچه سازی ارتباط با اشیا می کند.

ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک