اخذ تسهیلات کلان از بانک ها توسط شرکت های صوری گروه جهانبانی

596
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی
سیمای عدالت 1 هزار دنبال کننده
pixel