آپارتاید اسرائیلی؛ یهود علیه یهود

121
roshangari@ 3.9 هزار دنبال‌ کننده
121 بازدید
اشتراک گذاری
آپارتاید اسرائیلی؛ با یهودیان سیاهپوست ازدواج نمی کنیم؛آنها را به مدارس مان راه نمی دهیم؛تولید مثل شان را تحت کنترل قرار می دهیم؛ خون هایی که آنها برای بیماران ما اهداء کرده اند را بیرون می ریزیم؛ اینها کارهایی است که یهودیان سفید علیه یهودیان سیاه انجام می دهند. یهود علیه یهود
roshangari@ 3.9 هزار دنبال کننده
pixel