آموزش اکسل ویژه حسابداری جلسه سوم

1,408

آموزش اکسل جریان کار و عملی ویژه حسابداری برای افراد جویای کار

filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel