جراحان زیبایی بورلی هیلز با زیرنویس فارسی

433

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** سرزمین افراد زیبا یک پادشاه دارد و آن کسی نیست مگر یک پزشک جراح زیبایی؛ البته هنوز در این عرصه هیچ کجا در جهان به گرد پای «بورلی هیلز» در آمریکا هم نمی رسد! در این برنامه شاهد زندگی خصوصی و حرفه ای بهترین جراحان زیبایی بورلی هیلز خواهیم بود. رقابت در دنیای جراحی زیبایی افراد مشهور البته چندان آسان نیست،