آموزش ضربه دراپ

2,926
ضربه دراپ که از یک ضربه جمله ای محسوب میشود ، مزایای تاکتیکی مناسبی را در اختیار بازیکن قرار میدهد. آموزش این ضربه با زیرنویس فارسی تقدیم علاقمندان میشود.
pixel