ماهی کاراس یا گلدفیش: Carassius auratus

114

ماهی کاراس (Carassius auratus) یا گلدفیش که ماهی حوض و ماهی عید هم نامیده می‌شود، از گونه‌های غیربومی است که متاسفانه وارد آب‌های ایران نیز شده است. این ماهی را گاهی با ماهی کوی اشتباه می‌گیرند. نوع وحشی آن رنگهای گوناگون دارد، نوع زینتی آن بیشتر نارنجی و قرمز و سفید یا ترکیبی از آنها است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://www.fishbase.ir/species/caspiansea/Carassius-auratus.html