مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۸ -مظلومیّت رهبری!!!

295

اگر واسطه ها نقش خود را خوب انجام ندهند، رهبری مقبولیّت خود را از دست می دهد. در این حال، اگر ارشاد کند، کسی گوش نمی دهد و اگر اقدام کند، زورگویی می شود. این اوج مظلومیّت رهبری است. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.