پتو ابزاری برای قاچاق کالاهای دیگر!

369
شبکه دو- 21 اسفند 94- 20:30| لوازم قاچاقی که زیر پتو قایم می شوند و زیر سبیلی رد می شوند/ مصاحبه با رییس انجمن صنایع نساجی.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel