تا حالا سفر کیش با طعم سورپرایز رو این مدلی تجربه کردی؟

204

سحر جان تصمیم داشتن امسال تولد همسرشون آقامهدی رو یه جور خاص و متفاوت جشن بگیرن. سورپرایز خاص سفر کیش پر از اتفاقات غافلگیر کننده؛ سورپرایز خبر سفر، سورپرایز ماشین آمریکایی، سورپرایز میز ناهار داریوش و سورپرایز پاراسل. خلاصه توی هر لحظه از سفر یه جوری سورپرایزشون کردیم. شما هم دوست دارین این سورپرایز رو تجربه کنین؟ @surprisememorise