اسپری تمیز کننده سقف، روکش صندلی و سطوح

1,938

قوی در پاک کردن چرک و کثیفی مناسب برای تمیز کردن سطوح مختلف داخل خودرو مناسب برای تمیز کردن روکش صندلی مناسب برای تمیز کردن داشبورد مناسب برای تمیز کردن سقف (برای تمیز کردن سقف از اسپری و پارچه استفاده شود) دارای قدرت خوشبو کنندگی همراه با فرچه مخصوص سهولت در استفاده 650 میلی لیتر