11 آموزش فرم ساز قسمت چهارم

67
نکات قسمت یازدهم ایجاد فرم های پدر فرزندی که مقادیر فرم فرزند متناسب با فرم پدر مقادیر دریافت میکند قطعه کد بار گزاری فرم فرزند نحوه اتصال دو فرم با یک دیگر مقدار دهی فرم ازسمت فرم پدر Readonly کردن فرم باز شده
pixel