لحظه گل طلایی اروگوئه به مصر

204

به گزارش ایران رویداد در لحظه پایانی اروئگونه با یک گل طلایی مصر رو شکست دادو خلاصه این فوتبال در جام جهانی 2018 روسیه را مشاهده کنید.