عاقبت اعتماد دختر خام به ربع پهلوی

1,260
عاقبت اعتماد دختر خام به ربع پهلوی «بابا لنگ دراز» پشت «جودی ابوت ضدانقلاب» را خالی کرد دختری که برای دریافت پناهندگی خود را بازیچه سلطنت طلب ها کرده بود بالاخره به پوچ بودن وعده های خانواده پهلوی پی برد.
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.4 هزار دنبال کننده

فولدر

1 سال پیش
عاقبت ضدانقلاب و ضد الله همینه
pixel