تخلف در انتخابات 96 به روایت تصویر

3,432
برگه هایی که با یک دستخط تماما به نام آقای روحانی است و برگه های رای از تعرفه جدا نشده
pixel