دوره فروش حرفه ای PMAS

50
احمد یاونگی
احمد یاونگی 15 دنبال‌ کننده

این دوره بسیار اثر گذار شامل روانشناسی، بازاریابی، تبلیغات و فروش است. استاد احمد یاونگی با ارائه راهکارهای علمی و عملی آنچه برای یک فروش حرفه ای لازم دارید در این دوره به شما آموزش می دهد. وی اعتقاد دارد برای فرو عالی یک فروشنده لازم است درباره جوانب مختلف علم و آگاهی کافی داشته باشد. فروش بیشتر، درآمد بیشتر در زمان کمتر