آموزش Arduino اینترنت اشیا مقدماتی 1 - اینترنت اشیا چیست؟

312

در این قسمت از سری آموزش اینترنت اشیا به بررسی ماهیت اینترنت اشیا و تاریخچه این موضوع می پردازیم و خود را برای مراحل بالا تر آماده می کنیم. برای درک بهتر مطالب به وبسایت www.icc-aria.ir مراجعه نمایید.

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1