زنگ آموزش سازمان محیط زیست 1: تغییرات اقلیمی و تمدن ها

834
ویدیو سخنرانی دکتر آرش شریفی درباره "تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن روی جوامع انسانی و تمدن ها" در روز دوشنبه هشتم آبان ماه 1396 در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست. مدت زمان: 70 دقیقه
pixel