فینال انفرادی آقایان مسابقات بدمینتون آزاد آلمان 2019

383

فینال انفرادی آقایان مسابقات بدمینتون آزاد آلمان 2019 - کنتا موموتا و کنتا نیشیموتو F - MS - Kento MOMOTA (JPN) [1] vs Kenta NISHIMOTO (JPN) [3] - YONEX German Open 2019