کلیپ نزار قطری درباره اربعین

4,901

کلیپ حجت ابن الحسن در بین زوّار حسین(ع) است، میان دشت و صحرا،بہ فرمودہ ے زهرا(س)، میڪند یارے شمارا

مسیر عاشقی
مسیر عاشقی 53 دنبال کننده