استفاده خلاقانه از بطری و کمک به حفظ محیط زیست

324
امروزه بطری های خالی پلاستیکی معضلی بزرگ برای محیط زیست شده با کمی خلاقیت می توانیم از اونها استفاده های کاربردی مفیدی انجام بدهیم.نمایش فیلم های آموزشی ساده از رسالت های ماست-سرگرمی های فکری آموزشی دانا-تولیدکننده انواع بازی های فکری آموزشی برای تمامی سنین-09123223778-مارانقدوتشویق کنید و بین دوستانتون معرفی کنید.سپاس
pixel