آیتم تجربه کاربری 6: شروین مشایخ و تجربه کاربری UX

1,147

در بخش ششم از آیتم طراحی تجربه کاربری، با شروین مشایخ همراه شدیم تا ادامه مباحث مربوط به آن را بشنویم. نظرات خود را جهت بهبود کیفیت برنامه با ما در میان بگذارید.

pixel