همایون شجریان - با من صنما - استانبول

21,231

ویدیوی اجرای قطعه «با من صنما...» را از همایون شجریان و گروه کنسرت در استانبول ترکیه، در این بخش تقدیم می شود... اختصاصی چکامه https://chakaame.com

چکامه
چکامه 555 دنبال کننده