سخنرانی تد-چگونه اعتماد به نفس خلاق را در خود بنا کنید.

1,523

داشتن عزت نفس بالا همانند داشتن سیستم ایمنی بدنی است که به صورت کامل در حال کار کردن می باشد.. عزت نفس فرآیندی اکتسابی می باشد. یکی از جنبه های مهم عزت نفس اعتماد به نفس می باشد. در دنیای کسب و کار امروز داشتن اعتما به نفس خلاق می تواند فرصت های جدیدی را برای شما فراهم بکند.گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا شما را دعوت به تماشای این ویدئو می کند.