بیروت غمگین

206
انفجار مهیب بیروت تاکنون بیش از ۱۰۰ کشته و بیش از ۵ هزار زخمی برجای گذاشته است. بخش مهمی از شهر و تقریبا کل بندر تخریب شده است. مسئولان و مقامات لبنانی شدت انفجار در بیروت را با حمله اتمی به شهرهای ژاپن در جنگ جهانی مقایسه کرده اند‌،حادثه ای که براثر آن ذخیره گندم و دارو در بیروت از بین رفته است. (گروه چند رسانه ای ایران)
pixel