نماهنگ بسیار زیبای ترنم بهشت درباره ثامن الحجج امام رضا (ع)

7,130

بگو که سنگ حوادث از آسمان بارد - بگو که سیل بلا رو به این دیار آرد - شکست خورده بیدادگر چه پندارد - بگو که کشور ما ثامن الحجج دارد- بگو پادشاه کشور قضا اینجاست - بگو که مملکت حضرت رضا اینجاست

pixel