اگر سهمتو از پولی که خرج سوریه و عراق میشه بهت بدن!!

14,247

اگر سهمتو از پولی که ایران تو سوریه و عراق و... خرج می کنه بهت بدن زندگیت چه شکلی می شه؟

۳ ماه پیش
# soriye
# dolar
# iran
کبریت
کبریت 2.4 هزار دنبال کننده