خطر جابجایی اولویت های شیعه توسط برخی جریان ها

81
roshangari@ 3.2 هزار دنبال‌ کننده
خطر جابجایی اولویت های شیعه توسط برخی جریان ها استاد رحیم پور ازغدی
roshangari@ 3.2 هزار دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel