مسكن مهر پرديس

482
بسم الله الرحمن الرحیم شرکت دره بهشت فاز8پردیس درنظر دارد تعدادی از واحدهای خودرا به صورت ⏪⏪پیش فروش ⏪⏪والویت تحویل ⏪⏪وکلید تحویل به متقاضیان واگذار نماید مناسب جهت سرمایه گذاری و سکونت فرصت استثنایی برای خانه دار شدن در15کیلومتری تهران اپارتمان های 3و4و5طبقه ⏪2واحدی از متراژ
Yasmohammadi 0 دنبال کننده
pixel