شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

17,038

▪️ کجاست حسن؟ کجاست حسین؟ و کجا رفتند فرزندان حسین؟ صالحی بعد از صالح و صادقی از پی صادق

جام جمکران

جام جمکران

4 ماه پیش
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بر شما هم تسلیت باد