فریدون حسنوند، رئيس كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی:

246
246 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

فریدون حسنوند، رئيس كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی: هیچ ممنوعیتی از طرف #وزارت_نفت برای ورود آب به #هور وجود ندارد. اولویت وزارت و نمایندگان حفظ جان مردم است.