بزرگترین زلزله های ثبت شده در 100 سال گذشته

565
سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) هر سال زمین لرزه های متعددی را ثبت می کند، ولی تنها زمین لرزه هایی با بزرگای بیشتر از 8 در گروه زمین لرزه های بزرگ قرار می گیرند. در ویدئوی مقابل بزرگترین زمین لرزه های ثبت شده در 100 سال گذشته را مشاهده می کنید.
pixel