ساخت انواع قطعات خودرو در شرکت دانش بنیان بسا پارس صنعت

720

شرکت بساپارس صنعت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری قزوین توانسته است با دانش جوانان متخصص قطعات اصلی خودرو را بومی سازی و روانه بازار کند.

pixel