تعویض مفصل دو زانو

4,433
دکتر عبدالهی فرد، تعویض مفصل زانوی هم زمان دوطرفه در بیماری که قبل از عمل به سختی راه می رفته است www.drabdollahifard.com رزرو نوبت اینترنتی تنها از سایت دکتر عبدالهی فرد امکان پذیر است : www.drabdollahifard.com
pixel