تعویض مفصل دو زانو

2,891
دکتر عبدالهی فرد، تعویض مفصل زانوی هم زمان دوطرفه در بیماری که قبل از عمل به سختی راه می رفته است www.drabdollahifard.com رزرو نوبت اینترنتی تنها از سایت دکتر عبدالهی فرد امکان پذیر است : www.drabdollahifard.com
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel