برآمدگی - چگونه چیزهای نادان، باهمدیگر باهوش می شوند

796

چگونه مجموعه ای از اشیا نادان در کنار هم تشکیل اشیا باهوش را می دهند؟ پروتئین ها چگونه به سلول های زنده تبدیل می شوند؟ چگونه تعداد زیادی از مورچه ها یک جامعه را تشکیل می دهند؟ برآمدگی چیست؟ لینک اصلی با زیرنویس فارسی: https://www.youtube.com/watch?v=16W7c0mb-rE دانلود زیرنویس: http://www.sitpor.org/wp-content/uploads/2018/05/emergence.srt

عباس کریمی
عباس کریمی 198 دنبال کننده