نشست خرداد ماه 1398 باشگاه مدیران ایران

166

اعضای باشگاه مدیران ایران یکشنبه های اخر هر ماه با هدف شبکه سازی و تبادل تجربیات گرد هم جمع می شوند. یکشنبه آخر خرداد ماه 98 ،برنامه باشگاه مدیران ایران در برج آزادی تهران (برج شهیاد) برگزار شد. باشگاه مدیران ایران 02144841991 Modiriran.ir/club