فرار متهمان از دست قاضی دادگاه!

1,767
دو سارق در دادگاه واشنگتن به طرز جالب و عجیبی از محاکمه فرار کردند. اما نکته جالب اینجا بود که قاضی دادگاه با سرعت بسیار عجیب به دنبال این دوسارق در ساختمان دادگاه به راه افتاده بود. در ادامه ویدیو مشاهده خواهید کرد که قاضی و دو سارق از میان یک جلسه دیگر نیز عبور می کنند.
فرادید 2.3 هزار دنبال کننده
pixel