کمک هموطنان ما از گوشه و کنار جهان با هم میهنان نیازمند

723

در ادامه به قدم های مثبت و پر از محبت بانو آریانا، امروز هموطنان ما از گوشه و کنار جهان با هم میهنان نیازمند خود تا حد توان کمک می کنند. یک بخش این اقدام مثبت را در این ویدیو تماشا

filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel