شناور هوشمند یامهدی(عج)

23,521

این شناور تندرو برای نخستین بار در رزمایش دریایی پیامبر اعظم-5 نیروی دریایی سپاه عملیاتی شد، این شناور قابلیت کاربری بصورت هوشمند و بدون سرنشین برای انجام عملیات انتحاری را دارا میباشد.