جلسه دوم کارگاه محاسبه و ترسیم 4

54
جلسه دوم کارگاه محاسبه وترسیم 4 (نقشه برداری مسیر) دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب که به صورت آنلاین برگزار شد. برای دریافت فایل ها و جزوات مربوطه به سایت geoteska.ir قسمت دانشجویان مراجعه فرمایید.
ژئوتسکا 21 دنبال کننده
pixel