رضایت از دوره تندخوانی و تقویت حافظه حیدری ۰۹۱۵۰۰۶۴۶۵۸

119
تکنیک افزایش حوزه دید تقویت حافظه و تمرکز تکنیک چرخه خواب بیداری و زود بخواب رفتن افزایش اعتماد به نفس،بخاطر اوردن با سرعت بالا افزایش سرعت تست زنی،خلاصه نویسی و مایندمپ،هدیه نرم افزار تندخوانی و تندنویسی،افزایش دقت تقویت نیمکره چپ و راست،تقویت حافظه هیپوکامپ،حفظ لغات انگلیسی،حفظ شعر و قران حفظ فرمولها و تاریخ ادبیات،یادگیری مطالب خیلی سخت،صندلی تمرکز، رمزگذاری کدینگ بیش از ۳۰ لغت در ۱دقیقه و ...
pixel