ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 2 : ضرب توان های مثبت و منفی

1,443

ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 2 توضیحات: ضرب توان های مثبت و منفی پیشنیاز: ریاضی هشتم فصل 7 توان و جذر « تلویزیون ریاضی » کیفیت HD و دسته بندی شده در وبسایت www.TvRiazi.com کانال تلگرام @TvRiazi

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel