استارت كمپرسور هوا در هوای زمستانی

116
كمپرسور رهنما پیمانكار تخصصی كمپرسور هوا و دیزل ژنراتور هوادهی از ١٠ تا ٤٥ متر مكعب در دقیقه ( 600cfm تا1600cfm) فشار كار ٨ تا ٣٠ بار جدیدترین ماشین الات امریكایی و اروپایی ارسال به سراسر ایران روزانه - هفتگی - ماهیانه مهرداد رهنما _____ ٠٩١٢٤٠٩٤٠١٦
pixel