اجرای گات سون با Eclipse در Music Core

528

واییییییییی من مردم این اجرا چقد خوبه موها و لباس جی بی و کجای دلم بزارم لباسای زردشونو کجا دلم بزارم رپ جکسون رو کجای دلم بزارم خوندن بم بم و با میکروفون یونگجه و موهاش جینیونگ و رقصیدنش مارک و دو گرفتنش یوگیوم وایییییی

....GOT7.....JINYOUNG
....GOT7.....JINYOUNG 206 دنبال کننده