مراسم رونمایی از آلبوم «در شعله با تو رقصان»

571

گزارش ویدئویی سایت موسیقی ما از این برنامه گزارش کامل مراسم در http://mahyaralizadeh.com