اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری

66

سخنان آیت اللله امین خراسانی پیرامون اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و جایگاه خبرگان

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel