کارگاه آنلاین « انگیزه خودت را در زندگی‌ کشف کن»

154
وقتی احساسات بالا همراه با شور و عشق را در مورد کسی یا کاری تجربه می‌کنیم گویی می‌توانیم از هر مانعی عبور کنیم، هیچ چیز سد راه ما نیست و تحت هر شرایطی راه حلی برای رسیدن به اهداف و موفقیت پیدا می‌کنیم. وقتی ماموریت خودمان را در زندگی تعریف می‌کنیم این حس شور و شوق و علاقه و عشق را در با خودش به همراه می‌آورد. https://eseminar.tv/wb14045
pixel