واترجت سه فاز, واترجت آب گرم, واترجت صنعتی

344
344 بازدید
اشتراک گذاری
واترجت آب گرم، جت واتر برقی است که برای نظافت قطعات کارخانه ها، شستشو با فشارقوی آب و بهداشت مکان های صنعتی کاربرد دارد. از این واترجت فشارقوی برای بهداشت تعمیرگاه ها و نظافت صنعتی کارخانه های مواد غذایی استفاده میشود. 87184-021 شرکت ابراهیم www.ebrahimco.com
pixel