ویدئو آموزش کاشت پیاز زنبق

6,620

در این آموزش بسیار کوتاه و مفید آموزش کاشت پیاز زنبق بصورت ویدئو نمایش داده شده است برای دیدن آموزش ها و خرید پیاز زنبق به سایت BAZRCO.IR قسمت گلهای زینتی مراجعه شود