گفتار 55 "معنای آب از نگاه مولانا"

113
ادامه سخن قبل معنای ویژه هر عنصر ، آب و دیگر مطهرات
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel